rudolf jarnot
menu fotogalerie
gralerie hory
krajina
reportáže
Příbor
 

Rudolf Jarnot  –  fotografie v publikacích a časopisech

Tvorba Rudolfa Jarnota nachází uplatnění v odborných, informačních a propagačních publikacích – využívá ji mnoho veřejných i soukromých institucí. Jeho fotografie najdeme v řadě vlastivědných tisků, místních zpravodajů i regionálních a národních publikacích. Fotografické dílo doplňuje vlastivědné sborníky a archivy Muzeí Novojičínska (Nový Jičín, Příbor, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Štramberk).
Významnou část jeho životní tvorby zaujímá fotodokumentace a propagace města Příbora. Díky reprodukcím historických dokumentů a reportážním obrazům ze života Příbora přispěl k vytvoření mnoha katalogů, publikací a dalších projektů podporujících toto město. Jeho dílo se uplatnilo i v materiálech Společnosti Sigmunda Freuda Příbor, jejímž je stálým členem.

Publikace

Freudův Příbor, Bohuslav Žárský
Příbor, fakta a dojmy, Václav Buriánek
Dějiny města Příbora, soubor autorů
Piaristé v Příboře, Státní okresní archiv v Novém Jičíně
Osídlení širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku, Jan Diviš
Svědectví o pravěku Příbora, J. Fryč
725 let města Příbora, Vlastivědný ústav Nový Jičín
Okres Nový Jičín – místopis obcí, Okresní úřad a Státní okresní archiv v Novém Jičíně
Beskydské kouzlo Frenštátska, město Frenštát pod Radhoštěm
Svědkové příborské minulosti, Lubomír Loukotka
Svědectví času, Bohuslav Matula
Dům s pevnými základy, Bohuslav Matula
Bernartice nad Odrou, Obecní úřad Bernartice nad Odrou
Moravian Gardens, George Valchar
Česká šlechta a feudality ve středověku a raném novověku, Jiří Jurok
Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce, Jiří Jurok
Sborník studentských prací k dějinám Novojičínska, Gymnázium Nový Jičín
Josef Slavíček - Život a dílo, Oldřich Sobek a kolektiv
Texas – země vzdálená i blízká, obec Trojanovice
Jak šel čas aneb půl století pěveckého souboru Ondráš Nový Jičín, pěvecký soubor Ondráš Nový Jičín
Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Časopisy a literatura

Tatry
PhotoArt
Československá fotografie
Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín
Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Poodří
Vesmír
Domov
regionální zpravodaje

 

2009 © www.creativeweb.cz